Reprodueix vídeo
Organitzar un projecte d'excavació segur i professional, fins i tot en les circumstàncies més difícils

Som especialistes en la realització de tota mena de moviments de terres o excavacions.

Comptem amb una flota de maquinària moderna per poder realitzar tots els treballs que se’ns assigna amb la màxima rapidesa i celeritat.

Ja siguin moviments de terra, excavacions, estès, compactat, o excavació a roca.

Per a la realització de totes aquestes tasques comptem amb la maquinària i eines més avançades per aconseguir els resultats desitjats.

Aquests sistemes milloren considerablement el temps de lliurament i redueixen de manera dràstica els costos del projecte.

Som especialistes en tot tipus d'excavacions i moviments de terra.
Realitzem qualsevol tipus d'obra pública i/o privada, enderrocs, fonaments d'edificis i naus industrials, séquies, compactacions, camins, pistes, i carrers amb formigó i reg asfàltic.

excavacions eco terra alta